Aktualności

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 6/2024 Dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu w sprawie wymiaru czasu pracy informuję, że 31.05.2024 r. będzie dniem wolnym od pracy.
Sobota 18.05.2024 r. będzie dniem pracującym.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 3/2024 Dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu w sprawie wymiaru czasu pracy informujemy, że 02.05.2024 r. będzie dniem wolnym od pracy.
Sobota 13.04.2024 r. będzie dniem pracującym.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu w dniu 05.01.2024 będzie zamknięta.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Opolu w dniu 22.12.2023 będzie zamknięta.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi informuje, że kończy się alokacja środków w ramach Programu Priorytetowego „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie” przewidzianych dla województwa łódzkiego.

W związku z powyższym, termin przyjmowania wniosków przez właściwą Okręgową Stację Chemiczno-Rolniczą zostaje skrócony do 31.10.2023 r.

Jednocześnie, w przypadku gdy po przekazaniu przez OSCHR-y wniosków złożonych do 31.10.2023 r., budżet, którym dysponuje WFOŚiGW w Łodzi nie pozwoli na rozpatrzenie wszystkich wniosków, zgodnie z § 3 ust.1 pkt 3 Regulaminu naboru o kolejności rozpatrywania wniosków będzie decydowała data wpływu wniosku do właściwej Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej. Pozostałe wnioski, niemieszczące się w puli środków, pozostaną bez rozpatrzenia i odesłane do wnioskodawcy.

Źródło: WFOŚiGW w Łodzi