Aktualności

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 2/2023 Dyrektora Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w Opolu w sprawie wymiaru czasu pracy informujemy, że 02.05.2023 r. będzie dniem wolnym od pracy.
Sobota 15.04.2023 r. będzie dniem pracującym.